บริการรับส่งสนามบิน

  • รถขนาดกลางหรือรถตู้ร่วม 800 บาท (พักได้สูงสุด 3 คน)
  • VIP Mercedes Benz: 2,800 บาท (สูงสุด 3 คน)

หมายเหตุ:
* ราคาดังกล่าวเป็นราคาต่อเที่ยว
* ควรจองรถรับ - ส่งสนามบินล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน (ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับ Mercedes Benz)
* สำหรับรถตู้ที่เข้าร่วมจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณีมากกว่า 3 ท่าน โดยค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับบุลคลที่ 4 ราคา150 บาทต่อคนต่อเที่ยว หากคุณมาเป็นครอบครัวตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป กรุณาแจ้งเพิ่มเติม
* บริการนี้ต้องชำระโดยตรงที่โรงแรมเมื่อเดินทางมาถึง
* กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แจ้งรายละเอียดเที่ยวบินที่ครบถ้วนแล้ว (หมายเลขเที่ยวบิน วันและเวลาถึงที่หมาย) มิฉะนั้นเราจะไม่สามารถจัดบริการนี้ได้

 

หากคุณต้องการจองรถรับส่งจากสนามบินไปยังโรงแรมโปรดคลิกที่นี่และกรอกรายละเอียดที่จำเป็นด้านล่างเช่น ชื่อ, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, จำนวนผู้โดยสาร, หมายเลขเที่ยวบิน, วันและเวลาที่จะมาถึงโดยประมาณ

โปรดทราบว่านี่ไม่ใช่การยืนยันการบริการโดยอัตโนมัติ คุณต้องได้รับการยืนยันกลับจากทางโรงแรม

จองบริการรับ-ส่งสนามบิน