Non Smoking Policy


นโยบายการไม่สูบบุหรี่ของ Sunwing: อนุญาตให้สูบบุหรี่กลางแจ้งในพื้นที่สูบบุหรี่ที่จัดไว้เป็นพิเศษเท่านั้นห้ามสูบบุหรี่ในห้องหรือระเบียงใดๆ
ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ทุกชนิดในทุกพื้นที่ของโรงแรม ยกเว้นพื้นที่ สูบบุหรี่ที่จัดไว้ให้ รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าด้วย หากมีการพบหลักฐานการสูบบุหรี่ ลูกค้าอาจโดนปรับสูงสุด 2,000 บาท
A chat icon